english

Par mums

Jesajas Berlina biedrība

Latvijas Jesajas Berlina biedrība tika nodibināta 2011. gadā ar mērķi veicināt Jesajas Berlina ideju un vērtību iesakņošanos Latvijas sabiedrībā, organizējot ikgadējo Jesajam Berlina veltīto piemiņas lekciju. Biedrības goda patronese ir bijusī Latvijas prezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Tās izpildkomitejas biedri ir Sorosa fonda – Latvija izpilddirektors Andris Aukmanis un Robert’s Books grāmatnīcas īpašnieks Rīgā, The Browser redaktors Roberts Kotrels, politologs Ivars Ījabs. Nils Muižnieks, bijušais Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta direktors, ir bijis aktīvs izpildkomitejas biedrs līdz 2012. gadam, kad viņš tika ievēlēts Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisāra amatā.

Saskaņā ar biedrības statūtiem, tās mērķis ir stiprināt demokrātiju un pilsoniskās sabiedrības attīštību Latvijā, veicinot cilvēktiesības un pamatbrīvības, kā arī veidojot izpratni par liberālismu, vērtību plurālismu un tolerances vērtībām, kas aktualizētas Jesajas Berlina darbos.


Sadarbības piedāvājumiem, citiem jautājumiem un ierosinājumiem:

Artūrs Pudāns

Jesajas Berlina biedrības valdes priekšsēdētājs

E-pasts: [email protected]

Rekvizīti ziedojumiem:

Jesajas Berlina biedrība

Reģ. nr. 40008161339

Adrese: Alberta iela 13, Rīga, LV1010

Bankas konts: LV50HABA0551030849094

AS Swedbank.

© SOROSA FONDS – LATVIJA. Visas tiesības paturētas