english

Par mums

Mēs atbalstām Jesajas Berlina paustās idejas un vērtības – plurālismu, iecietību un indivīda brīvību, kā arī cenšamies veicināt šo ideju un vērtību pielietošanu politisko un sociālo jautājumu risināšanā Latvijā.

Mūsu mērķis ir sekmēt sabiedrības interesi un zināšanas par Jesaja Berlina domām,

Latvijas Jesajas Berlina biedrība

Latvijas Jesajas Berlina biedrība tika nodibināta 2011. gadā ar mērķi veicināt Jesajas Berlina ideju un vērtību iesakņošanos Latvijas sabiedrībā, organizējot ikgadējo Jesajam Berlina veltīto piemiņas lekciju. Biedrības goda patronese ir bijusī Latvijas prezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Tās izpildkomitejas biedri ir Sorosa fonda – Latvija izpilddirektors Andris Aukmanis un Robert’s Books grāmatnīcas īpašnieks Rīgā, The Browser redaktors Roberts Kotrels, politologs Ivars Ījabs. Nils Muižnieks, bijušais Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta direktors, ir bijis aktīvs izpildkomitejas biedrs līdz 2012. gadam, kad viņš tika ievēlēts Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisāra amatā.


Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS

Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS ir vides, procesu un sarunu „arhitekts”, kas palīdz dzimt risinājumiem un idejām atvērtas sabiedrības attīstībai Latvijā. Fonds DOTS pulcina brīvās gribas un prāta cilvēkus, darītājus un domātājus. Fonds DOTS ir pārmaiņu katalizators un aktīvists, ir atvērts jaunām idejām, sadarbībai un kopradei.

Atvērta sabiedrība ir pamats fonda DOTS filozofijai, kas nosaka arī tos virzienus, ko fonds DOTS pārņem no Sorosa fonda – Latvija. Mēs iestājamies par aktīvu un daudzveidīgu pilsonisko sabiedrību, likuma varu, kā arī cieņu pret minoritātēm un mazaizsargātajām sabiedrības daļām un to viedokļiem. Mēs vēlamies redzēt kritiski domājošu, savstarpējā cieņā balstītu un atbildīgu sabiedrību un lēmumu pieņēmējus.

www.fondsdots.lv


Sadarbības piedāvājumiem, citiem jautājumiem un ierosinājumiem:

Helmuts Caune

Jesajas Berlina biedrības direktors

Tālr.: 28320529 E-pasts: helmuts.caune@gmail.com

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423, Latvija

© SOROSA FONDS – LATVIJA. Visas tiesības paturētas